Julkaistu Hämeen Sanomien mielipidepalstalla (2/1999)

Henkisistä voimavaroista

Raportissa Hämeen Sanomien vaalibooleista sattui kohdallani pieni, mutta oleellinen asiavirhe. En ole ehdottanut kansan henkisten voimavarojen keskittämistä vain kehittämistä. Henkisillä voimavaroilla Luonnonlain puolue tarkoittaa mielen ja tunteiden syvyyksissä piileviä valtavia resursseja, kuten luovuus, keskittymis- ja oppimiskyky, intuitio, rakkaus ja spontaani kyky toimia sovussa itsensä ja ympäristönsä kanssa - resurssit, jotka voidaan helposti kehittää transsendenttisen meditaation ja muiden vastavien menetelmien avulla.

Kansassa piilevät henkiset voimavarat ovat Suomen arvokkain pääoma - paljon tärkeämpi kuin raharesurssit, joiden keräämisestä ja jakamisesta nykypoliitikot niin innostuneesti väittelevät TV-kameroiden edessä. Tajunnastamme lähtevät elämän ja politiikan virheet siksi myös uusia ratkaisuja kansan ongelmiin on etsittävä ihmisen sisältä.

Wojtek Skalski
Luonnonlain puolue
Hämeenlinna


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 20.10.2000
Päivitetty
20.10.2000