Wojtek Skalski

Luonnon älykkyyttä politiikkaan
- ihmisen äly ei riitä


WojtekS2.jpg (3683 bytes)
 • Arkkitehti ja meditaation opettaja.
 • Syntynyt Puolassa 20.9.1948, asunut Suomessa v.1971 lähtien, naimisissa.
 • Yksi Luonnonlain puolueen perustajista ja varapuheenjohtaja.
 • Erityisesti kiinnostunut ekorakentamisesta ja muinaiskulttuurien Luonnonlain mukaisesta rakentamisperinteestä.
 

Vaaliohjelman pääkohdat

Raha ja talouspäätökset eivät ole politiikan perustekijä eikä ratkaisu Suomen ongelmiin. Kansan kollektiivinen tajunta eli yhteinen henkinen ilmapiiri hallitsee maan tapahtumia enemmän kuin taloussuhdanteet. Hallitukset ovat kollektiivisen tajunnan vankeja, siksi ongelmat eivät ratkea keksimällä yhä uusia lakeja tai vaihtamalla hallituksia. On kehitettävä jokaisen kansan kollektiivisen tajunnan laatua. Muutoksen on lähdettävä ihmismielestä.

 • Luonnonlakien rikkominen aiheuttaa stressiä, sairautta, ristiriitoja ja taloudellisia menetyksiä.
 • Sopusointu luonnonlakien kanssa on terveyden, vaurauden ja hyvinvoinnin lähde.
 • Luonnon viisaus on syvällä meissä jokaisessa. Vain luonnon älykkyys voi korjata ihmisälyn politiikan virheet.
 • Kansan henkiset voimavarat ovat Suomen ja Euroopan tärkein pääoma. Valtaosa aivokapasiteetistamme uinuu käyttämättömänä.
 • Kaikki ongelmat - myös kaikki oivallukset ja ratkaisut syntyvät ihmisten tietoisuudessa.
 • Tarvitsemme yksinkertaistetun ja ristiriidattoman EU-hallinnon: vähemmän lakeja ja valvontaa - enemmän sisäistä viisautta.
 • Puhtaat elintarvikkeet ja myrkytön maatalous. Geenimanipuloidun ruoan tuotannosta on luovuttava.
 • Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja terveelliset, luonnonmukaiset rakennustavat. Henkinen kehitys ekologian lähtökohtana.
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhoito on aina helpompaa ja edullisempaa.
 • Kansainvälinen rikollisuus ja sosiaaliongelmat voidaan poistaa vain vähentämällä stressiä ja jännitystä Euroopan henkisessä ilmapiirissä.

Luonnonlain puolueen tärkeimmät lähestymistavat:

 1. Yhteiskunnan henkisen ilmapiirin kehittäminen: Perustamalla ja ylläpitämällä 7000:n joogalentäjän ryhmää on tutkimusten mukaan mahdollista vähentää rikollisuutta, onnettomuuksia ja yhteiskunnallisia häiriöitä sekä kohentaa Suomen taloutta ja työllisyyttä.
 2. Yksilön henkisten voimavarojen kehittäminen: Tieteellisesti tutkituilla itsensäkehittämismenetelmillä, kuten Transsendenttinen Meditaatio ja Maharishi Ayur-Veda -luontaislääketiede, saadaan käyttöön henkiset voimavarat ja voidaan ennaltaehkäistä sairauksia. Ks. sadat julkaistut tutkimukset.
 3. Luonnolta oppiminen: Luonnossa kaikki toimii harmonisesti ja taloudellisesti ilman byrokratiaa. Henkisesti vahva, tasapainoinen ja luova ihminen toimii oma-aloitteisesti oikein - sovussa itsensä ja luonnon kanssa, aiheuttamatta ongelmia itselleen tai yhteiskunnalle.

Kirjoituksia:

mailto.gif (1002 bytes) wojtek.skalski@llp.fi


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 03.02.1999
Päivitetty 20.10.2000