Julkaistu LLP:n vaaliohjelmassa "Kukoistava Suomi"

Menestyksen avaintekijät

Menestys lähtee aina ihmisestä itsestään. Onnistumisen takaa löytyy hyvä itsetuntemus. Jokaisen kansakunnan suurin ja ehtymättömin luonnonvara ja rikkaus on maan kansalaiset. Yleisesti tiedetään, että tällä hetkellä ihminen käyttää ehkä vain 5-10 % henkisistä voimavaroistaan. Meillä suomalaisillakin on henkistä pääomaa hyödynnettävissä moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Saadessamme käyttöön nuo tietoisuuden syvyyksissä majailevat rikkaudet kaikki muuttuu ja kenenkään ei tarvitse enää kärsiä taloudellisesta ahdingosta.

LLP:n ohjelmien tuottama rikkaus tai vauraus ei tarkoita, että jokainen saisi miljoonia markkoja pankkitililleen. Todellinen rikkaus tai vauraus ja hyvinvointi on sitä, että jokainen pystyy täyttämään toiveitaan ja tarpeitaan mielen, sielun, kehon tai puhtaan tietoisuuden alueella. Rikkaus tarkoittaa sitä, että voi toteuttaa aidosti itseään rahan olematta esteenä. Rahan hankinnan jatkuva paine ei enää määrää kaikkea tekemistä.

Raha on syvimmältä olemukseltaan vain energiaa

Raha on pinnallisella tasolla katsottuna kolikoita, seteleitä tai numeroita pankkitilillä. Syvällisesti ajatellen tai hienolla tasolla katsottuna raha voidaan nähdä tajuntamme syvimmissä osissa olevana energiana, jota ajatuksillamme liikutamme. Todellinen vauraus syntyy ensin syvällä mielessämme. Taloudellisessa maailmassa menestyminen riippuu valppauden, luovan älykkyyden, intuition sekä luonnon tuen määrästä.

Valppaus tarkoittaa kykyä tai herkkyyttä huomata, milloin luonto antaa meille sellaisia impulsseja, joita kannattaa seurata. Mikäli emme ole valppaita, materiaalinen menestyminen on vaikeaa, koska emme tiedä, milloin ja miten toimia. Hämärässä henkilö näkee ympäristön epäselvänä ja harmaana. Päivän kirkastuessa hänen ympäristönsä tarkentuu ja kyky havainnoida olennaisia asioita kasvaa. Vastaavanlaisesta asiasta on kyse tietoisuuden kehittyessä ja laajentuessa. LLP:n yksilötason kaikki lähestymistavat antavat jokaiselle suomalaiselle tieteellisesti vahvistetut mahdollisuudet parantaa ratkaisevasti valppauttaan.

Luova älykkyys on puhtaasta tietoisuudesta eli yhtenäiskentästä lähtevä luovuuden energiavirta, jolle älykkyys antaa suunnan. Luovan älykkyyden kaksi tärkeintä ominaisuutta ovat luovuus ja intuitiivisuus. Luovuus merkitsee kykyä keksiä uusia asioita tai ratkaisuja. Luova henkilö on kekseliäs. Pulaan joutuessaan hän keksii aina uuden ratkaisun, jolla tilanne selviää.

Intuitio toimii ihmisen älykkyyden syvemmällä tasolla, jolle pintaälyn tietoinen osa ei yllä kuin satunnaisesti tai hetkittäin. Intuitiivinen henkilö osaa tehdä valinnan eli päätöksen aavistamalla. Tätä voi karkeasti kuvailla päätöksen tekemiseksi syvällisellä tunteella. Yksilö ei välttämättä heti ymmärrä tietoisella mielellään -- karkealla pintaälyllään -- intuitiolla tehdyn päätöksen perusteita. Vasta ajan kuluttua ja lisää tietoa saatuaan pääsee tietoinen minä käsitykseen tehdyn päätöksen oikeellisuudesta. LLP:n yksilötason tieteellisesti vahvistetut lähestymistavat kehittävät tuntuvasti yksilön luovuutta ja intuitiota.

Luonnon tuki voidaan saavuttaa, kun kyetään elämään sopusoinnussa kaikkien luonnonlakien kanssa. Ihminen on riippuvainen luonnonlaeista.

Ihmisellä on vapaa tahto valita tekonsa, mutta tekemisen tulos riippuu Luonnonlaista. Havainnollistetaan asiaa: Jokainen tekomme tuottaa ympäristössämme joitakin vaikutuksia fysikaalisen olemassaolon kaikilla tasoilla. Näitä eri tekojemme vaikutuksia -- esim. puheemme vaikutuksia -- voisi kutsua vaikka värähtelyiksi, jotka lähtevät leviämään ympäristöömme. (Nykyfysiikan käsityksen mukaan kaikki materia ja energia syvemmillä olemassaolon tasoilla ovat aaltoliikkeitä tai värähtelyitä.) Ensimmäiset värähtelyt ponnahtavat takaisin itseemme jo lähellämme olevista esineistä tai ihmisistä, toiset jatkavat matkaa kauemmas ympäristöön, lopulta avaruuteen asti. Viimeisimmät värähtelyt saattavat palata takaisin vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua.

Asemamme on sama kuin kivellä, joka heitetään lampeen. Kiven molskahdus aiheuttaa aaltoja, jotka kulkeutuvat rantaan. Rantaan iskeytyvät aallot heijastuvat takaisin aaltoina, jotka kulkeutuvat lammen keskustaan päin ja kohtaavat kiven. Näin vaikuttavat ihmisen kaikki teot asioihin tai tapahtumiin, joita hän tulevaisuudessa kohtaa. Ihminen voi valita tekonsa, mutta luonnonlait ratkaisevat, mitä ihminen saa teoista palkakseen. Luonto antaa hedelmiään ihmisten tekojen mukaan. Luonto auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Sisäisen rauhan ja levollisuuden kasvu mahdollistaa aidon muiden ihmisten ja ympäristön auttamisen. Mitä enemmän ihminen antaa, sitä enemmän hän saa. Mitä kylvät, sitä niität -- ilmiö on kokemuksena tuttu useammille kuin yleisesti luullaan.

Timo Lahtinen


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 01.03.1999
Päivitetty 01.03.1999