Helsingin Sanomat -- mielipide

Politiikan uudet periaatteet

Pääkirjoituksen (HS 4.3.99) mukaan ”on samantekevää, mitkä puolueet istuvat hallituksessa vaalien jälkeen, harjoitettava politiikka ei muutu miksikään”. Umpikujasta selvitään ainoastaan ymmärtämällä politiikan uudet periaatteet. Ei ole ratkaisevaa, kuka hallitsee vaan mihin tietoon hallitseminen perustuu.

Vanhan politiikan periaatteiden mukaan päähuomio on hallituksen vallassa. Hallitus johtaa kansaa. Yhteiskunnan ongelmista syytetään hallitusta. Heikosti toimiva hallitus toivoo saavansa apua vahvalta johtajalta. Hallituksen päätökset määräävät kansallisen tietoisuuden laadun. Suurin osa hallituksen energiasta ja hallituksen voimavaroista käytetään ongelmien hoitamiseen. Rajoitettu tietoisuus, mielen pintataso, suunnittelee ja toteuttaa politiikan, jolloin se useimmiten saavuttaa vain osittaista menestystä.

Politiikan uusien periaatteiden ymmärtäminen edellyttää kahden uuden käsitteen, kansallisen tietoisuuden ja Luonnonlain merkityksen tarkempaa selittämistä. Kansallinen tietoisuus on kansalaisten yksittäistietoisuuksien ”summa”, joka muodostaa puitteet kunkin yksilön ajattelulle ja toiminnalle. Termi pitää sisällään sen ajatuksen, että tietoisuudella on kenttäluonne eli yksilöllisen tietoisuuden syvin osa, puhdas tietoisuus, muodostaa sillan yksilöiden välille. Moni tutkija on verrannut tietoisuuden kenttää fysiikan teorioiden yhtenäiskenttään, joka on kaikkien luonnonlakien tyyssija ja havainnut nämä hyvin samankaltaisiksi. Muita ilmaisuja kansalliselle tietoisuudelle ovat kollektiivinen tietoisuus, kansakunnan tajunta, henkinen ilmapiiri, ajan henki, kansan tunnot, kansan viisaus ja yhteiskunnan ilmapiiri.

Luonnonlaki on kaikkien luonnonlakien kokonaisuus eli maailmankaikkeuden eli luonnon älykkyys, joka ohjaa maailmankaikkeuden ja elämän kehitystä virheettömästi ja ongelmitta kaikilla tasoilla galaksien liikkeistä alkeishiukkasten vuorovaikutukseen, mukaanlukien ihmisen fysiologian ja tajunnan koko toiminta pienintä yksityiskohtaa myöten. Fysiikan yhtenäiskentän ja tietoisuuden kentän yhteys tarkoittaa, että ihminen voi tajuntansa syvimmällä tasolla tavoittaa luonnonlakien kokonaisuuden ja ammentaa voimavaroja tästä ehtymättömästä luovuuden ja intuitiivisen tiedon lähteestä.

Uuden politiikan periaatteiden mukaan päähuomio on kansallisessa tietoisuudessa, joka on hallituksen kaiken toiminnan todellinen hallitsija. Kansallinen tietoisuus on hallituksen näkymätön hallitsija. Hallitus on kansakunnan tietoisuuden puhdas ja viaton peili. Kansallisen tietoisuuden laatu määrää hallituksen päätökset. Eli kansa saa hallitukselta ne edut, jotka se on ansainnut. Hallituksen energia ja voimavarat suunnataan koulutukseen, jonka avulla koko kansakunta oppii elämään sovussa Luonnonlain kanssa. Rajoittamaton tietoisuus, mielen kaikki tasot, mukaan lukien syvin taso -- Luonnonlain tyyssija -- suunnittelee ja toteuttaa politiikan.

Uuden politiikan näkulmasta nykyisen politiikan hampaattomuus on helppo selittää ja ymmärtää. On aika siirtyä talous- ja valtakeskeisestä politiikasta tietoisuuskeskeiseen politiikkaan.

Timo Lahtinen
DI, Luonnonlain puolueen puheenjohtaja
4.3.1999


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 07.03.1999
Päivitetty 07.03.1999