Aamulehti -- MIELIPIDE

Geeniteknologia -- uhkapeliäkö?

5.1.96 Aamulehti uutisoi Äyräpään palkinnon luovuttamisesta professori Palotielle. Uutinen esitteli geenitutkimuksen pelkästään myönteisessä valossa puuttumatta lainkaan sen mahdollisesti aiheuttamiin riskeihin. Kolikolla on kuitenkin aina kaksi puolta.

Geenitutkimus avaa tien uusiin tekniikoihin, joilla voidaan muuttaa keinotekoisesti ihmisten, eläinten tai kasvien perimää. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen tai minkä tahansa maan päällä olevan organismin rakennetta tai käyttäytymistä voidaan muuttaa -- joko hyvään tai huonoon suuntaan -- tavalla, jota rajoittaa vain tiedehenkilön mielikuvitus. Koska kehitys on tällä alalla erittäin nopeaa ja taloudelliset hyödyt jättiläismäisiä varsinkin maataloudessa, on suuri vaara, että nämä uudet tekniikat otetaan käyttöön ilman kunnollista julkista keskustelua. Toteutuessaan riskit ovat täysin vertailukelpoisia suuren ydinvoimaonnettomuuden aiheuttamiin vahinkoihin. Kuvitellaanpa vaikka, että jalostuksen kannalta keskeneräinen geenimanipuloitu lohierä pääsee hyvistä turvatoimista huolimatta karkaamaan mereen muuttaen vähitellen koko lohikannan.

Tuodakseen esille geeniteknologiaan liittyvät suuret vaarat maailman johtaviin geenitutkijoihin kuuluva, yhdysvaltalainen molekyylibiologian professori John Fagan on palauttanut yli kahden milj. mk apurahan sekä vetänyt takaisin lähes kolmen milj. mk hakemuksen. Lehdistötilaisuudessa hän varoitti suurta yleisöä geeniteknologian haittavaikutuksista sekä rohkaisi tiedeyhteisöä ottamaan turvallisemman ja enemmän hyötyjä antavan tutkimussuunnan kuin geeniteknologia. Asiasta nousi USA:ssa suuri mediakohu, joka levisi useaan maahan. Tri Fagan vastaannotti satoja soittoja kollegoiltaan, jotka olivat olleet huolissaan geeniteknologian vaaroista.

Tri Faganin pitkän tähtäyksen tutkimustavoite oli tunnistaa syöpään vaikuttavat geenit. Hän huomasi, että tämän tutkimusprosessin synnyttämät lääketieteelliset sovellutukset tulisivat luomaan vähintään yhtä paljon ongelmia kuin mitä ne tuottaisivat ratkaisuja. Seuraavat kolme pääargumenttia saivat tri Faganin luopumaan geenitutkimuksesta. Ensinnäkin geeniteknologia tarjoaa osittaisia ratkaisuja lyhyellä tähtäyksellä ja varustettuna vahingoittavilla sivuvaikutuksilla. Toiseksi ihmiskunnan suuriin tappajiin syöpään sekä sydän- ja verisuonitauteihin vaikuttavat ympäristö- ja käyttäytymistekijät, jolloin näitä tauteja ei kyetä koskaan hävittämään geeniteknologian keinoin. Kolmanneksi geeniteknologiaa voidaan käyttää sekä hyvään tai pahaan, esimerkiksi tehokkuusnäkökulma hävittää alleen terveysnäkökulman ruuan tuotannossa tai yli sukupolvien siirtyvän geenisaasteen syntyminen.

Tri Fagan on perustanut maailmanlaajuisen kansanliikkeen nimeltä "Global alliance," jonka tavoitteena on jäädyttää 50 vuodeksi ihmisen sukusoluradan geeniteknologian sekä ympäristöön päästettävät geenimanipuloidut organismit. Uudeksi tutkimussuunnakseen tri Fagan on valinnut vedalaisen lähestymistavan terveyteen, joka tarjoaa kaikki geeniteknologian edut ilman riskejä. Tri Fagan on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan "Geeniteknologia -- uhkapeliä, vedalainen lähestymistapa terveyteen -- ratkaisuja", joka on julkaistu USA:ssa kuukausi sitten. Mielestäni median, yleisön ja päättäjien olisi saatava tietää myös kolikon toinen puoli ajoissa, toisin kun kävi ydinvoiman kanssa.

Timo Lahtinen
Luonnonlain puolueen pj
Tampereella 7.1.1996


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 16.02.1999
Päivitetty 16.02.1999