Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
24.5.2000

Geenirapsin tuomat ongelmat
vasta jäävuoren huippu

GM-tuotteiden valvontaa parannettava selkeästi sekä rajoilla että rajojen sisällä

Katsottaessa geenitekniikan maamme maataloudelle jo aivan lähivuosina tuomia ongelmia, on viime viikolla ilmi tullut saastuneen GM-rapsin tapaus vasta jäävuoren huippu. Ilman nopeaa tilanteen uudelleenjärjestelyä geenimuunneltujen tuotteiden aiheuttamat ongelmat ja skandaalit lisääntyvät hyvinkin nopeasti, koska

  1. Tullilaitoksellamme ei edelleenkään ole resursseja kuin aivan satunnaiseen GM-tuotteiden valvontaan. (Vuonna 1999 tehtiin ainoastaan 70 koetta, joista 32 (!) positiivista.)
  2. Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Elintarvikevirasto suhtautuu valvontavastuuseensa kuluttajan kannalta liian rennosti. Miksi Elintarvikevirasto ei ole aktiivisesti tiedottanut positiivisten GM-näytteiden suuresta määrästä? Mitkä ovat olleet viraston toimenpiteet käryjen käydessä? Riittävätkö nämä toimenpiteet takaamaan riskittömän tulevaisuuden?
  3. Tullilaboratorion nykyisillä laitteilla / tietämyksellä pystytään tutkimaan ainoastaan EU:ssa sallittujen soijan ja maissin pitoisuuksia. Muilla GM-lajikkeilla ei ole (eikä ole ollut) todellista testeihin perustuvaa valvontaa.
  4. Suomen pelloilla käynnissä olevien 14* kenttäkokeen osalta valvonta on melkein pelkästään toiminnan harjoittajien itsensä varassa. Teoriassa kenttäkokeiden valvontavastuu kuuluu paljolti Ympäristöministeriölle, mutta käytännössä valvonta on jäänyt muiden ympäristöongelmien jalkoihin.
    (* luku ei sisällä tänä vuonna aloitettuja kokeita)
  5. Innokkaiden geenitutkijoiden edesottamuksia ei tiettävästi valvota kuin ilmoituksiin perustuvan lupamenettelyn puitteissa.

Suomen pelloilla voi siis jo tänä kesänä kasvaa vapaasti (ja laittomasti) useitakin geenimuunneltuja lajikkeita. Maahan tuotujen, heikosti valvottujen siemen-, ym. tuotteiden lisäksi kenttäkoealueiden läheisyydessä saattaa tulla esiin yllätyksiä minä päivänä tahansa. Kenttäkokeita on laitettu alulle / meneillään ainakin seuraavien kuntien alueella: 

Jotta edes maan rajojen sisällä kytevät saastumisriskit voitaisiin välttää, Luonnonlain puolue vaatii,

  1. että meneillään olevat kenttäkokeet on maa- ja metsätalousministeriön toimesta välittömästi keskeytettävä.
  2. että koealueiden lähistöllä asuville viljelijöille ja metsänomistajille tehdään perusteellinen selvitys kaikista kokeiden jo mahdollisesti synnyttämistä riskeistä ja haitoista.
  3. että maan sisäistä valvontaa on laajennettava lupamenettelyn ulkopuolella tehtäviin riippumattomiin tarkastuksiin ja pistokokeisiin. Jo aiemmin LLP on vaatinut, että Tullilaboratoriolle myönnetään välittömästi 10 miljoonaa markkaa rajavalvonnan tehostamiseen. (Katso LLP:n tiedote 19.5.2000.)

Lisätietoja:
Asko Ali-Marttila (0400) 727 289
LLP:n GM-sivut