Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
19.5.2000

Luonnonlain puolue vaatii hallitusta
pysäyttämään geeniruoan tulon

Alliance for Bio-Integrity -järjestön johtaja, oikeustieteen tohtori Steven Druker sekä Luonnonlain puolue ry:n puheenjohtaja Timo Lahtinen ja LLP:n geeniruokakampanjasta vastaava Asko Ali-Marttila tapasivat eilen Helsingissä johtavia virkamiehiä kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä sen jälkeen eduskunnassa peruspalveluministeri Osmo Soininvaaran.

Tri Druker esitti molemmissa tapaamisissa yksilöidyt ja tieteelliset todisteet siitä, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on rikkonut USA:n lakeja hyväksyessään geeniruoan tulon markkinoille. Samalla hän esitti todisteet siitä, että EU:n lainsäädännön vaatimat testaukset eivät ole riittäviä takaamaan geeniruokien turvallisuutta. Lisäksi Drukerin mukaan EU:n lainsäädännössä on iso aukko, sillä eläimille voi syöttää geenimuunneltua rehua ja näistä eläimistä saatavaa lihaa, maitoa ja kananmunia ei tarvitse merkitä. Tri Druker totesi, että USA:n eläinlääketieteen keskuksen johtajan mukaan geenimuunnelluista kasveista peräisin oleva rehu aiheuttaa erityisiä huolenaiheita eläinten ja ruoan turvallisuuden suhteen.

KTM:ssä Druker sanoi: "On valitettavaa, että hallitukseni ja FDA jatkavat edelleen geeniruokien turvallisuutta koskevien myönteisten lausuntojen antamista ilman kestäviä tieteellisiä perusteluita. Jos USA:n lakeja olisi noudatettu, geeniruokaa ei olisi koskaan hyväksytty USA:n markkinoille vaan jokainen markkinoille tuleva geenimuunneltu lajike olisi alistettu vuosia kestäviin kattaviin kokonaisruoan ruokintatesteihin ensin eläimillä ja sitten ihmisillä. Jos USA olisi lykännyt geeniruoan markkinoille pääsyä, niin myös EU ja muu maailma olisi seurannut."

KTM:ssä puheenjohtaja Lahtinen vaati Drukerin esittämän uuden tiedon valossa Suomen pikaisia toimenpiteitä geeniruoan pysäyttämiseksi, kunnes se on luotettavasti testattu turvalliseksi. Osastopäällikkö Eriksson totesi olevansa asiasta täysin eri mieltä Lahtisen kanssa. Uuselintarvikelautakunnan pääsihteeri Mannosen mukaan geeniruokaa on vaikea testata täysin turvalliseksi ja hän piti nykyisiä testausmenetelmiä riittävinä. Mannosen mukaan EU:lla on kuitenkin pyrkimys parantaa uuselintarvikkeiden testausta ja hän muisteli, että projekti kokonaisruokintatestin kehittämiseksi olisi käynnissä. KTM:n edustajat eivät luvanneet mitään toimenpiteitä tapaamisen johdosta.

Peruspalveluministeri Soininvaara totesi eduskunnassa pidetyssä tapaamisessa, että kuluttajan terveys ja valinnan vapaus ovat erittäin tärkeä asia. Hän totesi, että tähän asti FDA:ta on totuttu pitämään erittäin luotettavana lausunnonantajana. Soininvaara lupasi antaa Drukerin esittämät todisteet ministeriön henkilökunnan arvioitavaksi. Lahtinen esitti myös Soininvaaralle vaatimuksen geeniruoan pysäyttämiseksi sekä esitti, että tullilaboratoriolle pitäisi antaa 10 milj. mk:n määräraha geeniruoan testaamiseksi.

Drukerin kokoamien lukuisten kansalaisjärjestöjen sekä 9 tunnetun tutkijan nostama kanne FDA:ta vastaan on nyt liittovaltion tuomarin harkinnassa ja päätöstä odotetaan lähikuukausina.

Lisätietoja:
Timo Lahtinen (040) 508 1920
Asko Ali-Marttila (0400) 727 289

Steven Drukerin henkilökuva
FDA:n väärinkäytökset, lyhyt yhteenveto
FDA:n väärinkäytökset, pitempi yhteenveto
Alliance for Bio-Integrity