Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
10.12.1999

Luonnonlain puolueiden kokous
tarjoaa EU-johtajille
edistynyttä puolustusteknologiaa
pysyvän rauhan ja turvallisuuden takeeksi

Euroopan Unionin Helsingin huippukokouksen osanottajille on tänään tarjottu uusia radikaaleja ratkaisuja heidän agendansa vakavimpiin kysymyksiin – Tshetshenian sota, ehdotetut uudet nopean valmiuden joukot sekä EU:n laajentuminen. Ehdotukset tulevat Euroopan Luonnonlain puolueilta, jotka ovat järjestäneet Helsinkiin oman huippukokouksensa, jossa käsitellään tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja EU:n vakaviin ongelmiin.

"Tshetshenian sota ei ole ainoastaan humanitäärinen katastrofi, vaan myös mahdollinen uusien kansainvälisten konfliktien ja jännitteiden aiheuttaja," totesi tri Geoffrey Clements, Englannin Luonnonlain puolueen johtaja. Hän huomautti, että EU:n nykyinen politiikka ei salli sen tehdä juuri muuta kuin istua ja katsella, tai julkistaa tehottomia mielipiteenilmauksia.

Lehdistökonferenssissa tänä aamuna tri Clements painotti, että tarvitaan kiireesti käytännöllinen ja tieteellinen ratkaisu, jonka EU voi esittää Venäjälle siten, että EU näyttäytyy pikemmin ystävänä kuin uhkana.

Kolmikohtainen ehdotus Tshetshenian konfliktin ratkaisemiseksi

Tri Clements hahmotteli Luonnonlain puolueen kolmikohtaisen ehdotuksen EU-johtajille:

1. Rohkaistaan Venäjää perustamaan Tshetshenian läheisyyteen "koherenssia luova" 7000 hengen ryhmä, joka koostuu Maharishin Transsendenttisen Meditaation ja TM-sidhitekniikan (mukaanlukien joogalento) asiantuntijoista. Julkaistut tieteelliset tutkimukset, joita on tehty mm. Libanonin sodan aikana, osoittavat selvästi, että tällainen ryhmä selvästi lieventäisi konfliktia ja lisäisi positiivisia trendejä ja yhtenäisyyttä alueella. Tri Clements, koulutukseltaan fyysikko, kertoi, että ryhmä ihmisiä, jotka harjoittavat Transsendenttista Meditaatiota ja joogalentoa yhdessä aamuin illoin, tuottavat ihmisen tietoisuuden tasolla voimakkaan "kenttäilmiön", joka purkaa alueen kollektiivisessa tietoisuudessa konfliktia ruokkivaa stressiä ja jännitettä.

7000 hengen ryhmä voitaisiin muodostaa mistä tahansa väestönosasta, mutta Luonnonlain puolueet esittävät, että Venäjä järjestäisi näiden tietoisuuden teknologioiden koulutuksen heti 7000 armeijansa sotilaalle. Näin he muodostaisivat armeijaan "ennaltaehkäisevän joukko-osaston", joka pystyisi estämään vihollisuuksien ja konfliktien syntymisen.

Venäjän hallitus voisi myös järjestää, että 7000 moskovalaista Transsendenttisen Meditaation ja joogalennon asiantuntijaa voisi harjoittaa näitä tekniikoita ryhmässä luodakseen lisää yhtenäisyyttä ja harmoniaa kansalliseen tietoisuuteen.

2. Ehdotetaan Venäjän hallitukselle, että EU tarvittaessa maksaa tämän operaation. Tämä on myös EU:n etujen mukaista, koska se auttaa luomaan lisää vakautta Euroopassa ja sen ympärillä. Se auttaisi myös välttämään uuden kylmän sodan idän ja lännen välillä.

3. EU:n tulisi perustaa oma pysyvä rauhanturvajoukko, joka soveltaa näitä tietoisuuden teknologioita. Tämä on tehokas pitkän tähtäimen strategia välttää tulevat kriisit.

"Nopean valmiuden joukkojen" tulisi olla ennaltaehkäisevät
ja hyödyntää korkeampaa älykkyyttä

Timo Lahtinen, Suomen Luonnonlain puolueen johtaja, esitti kriittisen lausunnon EU:n ehdotetuista 50 000 hengen nopean valmiuden joukoista, joiden tarkoitus on ratkaista kaikki tulevat alueelliset konfliktit Euroopassa. "Onnittelemme EU:ta siitä, että se haluaa olla riippumaton Yhdysvalloista ja perustaa joukot, jotka ovat sen omassa kontrollissa. Kuitenkin tällaiset joukot ovat uskottavia ainoastaan, jos ne hyödyntävät uusinta puolustusteknologiaa, sen sijaan että luottaisivat vanhanaikaiseen tuhoavaan teknologiaan, jollaista käytettiin Kosovossa," totesi puheenjohtaja Lahtinen.

Hän sanoi, että nämä 50 000 sotilasta pitäisi kouluttaa Maharishin vedalaisen puolustusteknologian käyttöön, mihin sisältyy joogalento. "Tämä teknologia ylittää suuresti ihmisen luomat pinnalliset tuhoamisteknologiat, hyödyntäen korkeampaa älykkyyttä – Luonnonlain ravitsevaa voimaa – muuntamaan vihollisuus rakastavaksi ystävyydeksi."

Puheenjohtaja Lahtinen korosti, että nopean valmiuden joukkojen kokoaminen ja koulutus kestäisi arviolta neljä vuotta, ja sen jälkeen kriiseihin voitaisiin reagoida 60 päivän sisällä. "Kestäisi vähemmän kuin 60 päivää tästä hetkestä lukien perustaa pysyvä rauhanturvajoukko joogalentäjistä," hän sanoi. "Meidän pitäisi toimia ennalta nyt luodaksemme Eurooppaan rauhaa, vakautta ja kasvua tällä uudella teknologialla sen sijaan, että odottaisimme neljä vuotta ja 60 päivää ennen kuin voisimme toimia edes jälkikäteen. Meidän on perustettava pysyvät ennaltaehkäisyjoukot, eikä ns. nopean toiminnan joukkoja."

Puheenjohtaja Lahtinen lisäsi, että näiden joukkojen rauhaa tukevan roolin ansiosta pienemmillä, sotilaallisesti liitoutumattomilla Euroopan mailla, kuten Irlanti, Itävalta ja Suomi, ei olisi enää tarvetta epäröidä osallistumistaan.

Uusi lähestymistapa EU:n laajentumiseen

Luonnonlain puolueilla on myös ainutlaatuinen kanta EU:n laajentumiseen. "Uusien jäsenvaltioiden hyväksymisessa täytyy olla kaksi ennakkoehtoa," sanoi tri Reinhard Borowitz, Saksan Luonnonlain puolueen johtaja. "Ensinnäkin, Luonnonlain puolueiden ohjelmia on sovellettava kussakin jäsenmaassa harmonisen, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi; toiseksi, samoja ohjelmia on sovellettava hakijamaissa ennen niiden liittymistä."

"Tieteellisesti perustellut ohjelmamme elävöittävät Luonnonlain tuen kaikissa maissa, lisäten talouskasvua, vähentäen rikollisuutta ja parantaen kansanterveyttä, koulutustasoa ja turvallisuutta. Ne edistävät kansallista itsemääräämisoikeutta ja omavaraisuutta ja samaan aikaan harmonisia kansainvälisiä suhteita. Ainoastaan kehittämällä näitä ominaisuuksia voivat uudet maat liittyä EU:hun ilman vaaraa, että nykyisten jäsenmaiden yhtenäisyys ja taloudellinen vakaus heikentyvät."

Tri Borowitz kommentoi EU-johtajien kädenvääntöä jäsenmaiden äänioikeudesta todeten, että tämä ei olisi ongelma Luonnonlakiin perustuvassa hallinnossa. "Me uskomme, että kansallinen itsemääräämisoikeus on ensisijainen, ja että jokaisen EU-sopimuksen suhteen jokaisella jäsenmaalla tulisi olla vapaus osallistua tai olla osallistumatta, tai liittyä mukaan myöhemmin, kuten on jo tapahtunut EMU:n tapauksessa. Tällä lähestymistavalla vältettäisiin kiistat äänestyskäytännöstä, riippumatta jäsenmaiden lukumäärästä. Harmoninen ja hyvin toimiva Euroopan Unioni voi olla todellisuutta vain, jos yhtäkään sen jäsenistä ei koskaan pakoteta hyväksymään mitään sopimusta tai direktiiviä."

Tri Paulo Menoni ja Benoit Frappe, Italian ja Ranskan Luonnonlain puolueen johtajat, esittivät yhteenvedon puolueen laaja-alaisten ja toimivaksi todettujen ohjelmien hyödyistä, jotka tarjoavat meille kaikille loistavan tulevaisuuden – Euroopan vailla rikollisuutta, sairauksia, saasteita ja muita ongelmia.

Lisätietoja: Timo Lahtinen, puh. (040) 508 1920, Hannu Heikkilä, puh. (040) 5423 423