Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
15.10.1999

EU:n rikollisuus laskuun
uusilla ratkaisuilla

Tampereella kokoontuva Eurooppa-neuvosto hakee ratkaisua kasvavaan rikollisuuteen Europolia kehittämällä sekä poliisin koulutusta ja tutkintamenetelmiä uudistamalla.

Yhdysvalloista saadut kokemukset osoittavat, että perinteisillä keinoilla -- rangaistuksia koventamalla, poliiseja lisäämällä, vankiloita lisäämällä, tutkintamenetelmiä kehittämällä -- ei olla kyetty edes pysäyttämään kasvavan rikollisuuden trendiä.

Luonnonlain puolue esitti Tampereella uusiin, käytännössä toimiviin menetelmiin perustuvan kolmikohtaisen sisäisen turvallisuuden ohjelman, jonka avulla kyetään EU:n rikollisuus kääntämään laskuun.

"Meidän on siirryttävä poliittisista ratkaisuista tieteellisiin ratkaisuihin rikollisuuden torjunnassa. Tieteellisyys tarkoittaa ratkaisua, jonka toimivuus on jo testattu käytännössä," LLP:n puheenjohtaja, DI Timo Lahtinen sanoi puheessaan Tampereella.

Yhdysvaltalaisen, modernin kriminologian nouseviin tähtiin kuuluvan Jay B Marcuksen mukaan rikoksen synty johtuu yksilön ja yhteisön liian korkeasta stressitasosta. Liian korkea stressitaso aiheuttaa muutoksia ihmisen fysiologiaan, jonka osa ihmisistä muuttaa sairauksiksi heijastamalla stressiä sisäänpäin ja osa ihmisistä purkaa stressiä ulospäin tekemällä rikoksia. Lievimpiä "rikoksia" voivat olla aggressiivinen käyttäytyminen kotona, työpaikalla tai liikenteessä. Voimakas stressinpurku voi sitten näkyä yhteiskunnan normien rikkomisena, joka täyttää lain säätämät rikoksen tunnusmerkit. Rikollisen todellinen ongelma on stressi ja sen aiheuttama epänormaali fysiologinen tila.

"EU:n sisäisen turvallisuuden ohjelma sisältää uusintarikollisuuden alentamisen testatuilla kuntoutusohjelmilla, rikollisuuden välittömän laskun sosiaalista stressiä poistavalla ohjelmalla (meditaatioryhmä) sekä ottamalla käyttöön koulutus, joka kehittää aivojen koko potentiaalia," puolueen varapuheenjohtaja, tri Wojtek Skalski totesi.

LLP:n suosittelemaan kuntoutusohjelmaan osallistuneilla vangeilla uusintarikollisuus oli vähentynyt 35% verrattuna neljään muuhun kontrolliryhmään (Dissertation Abstracts International 43:539b, 1982). Vastaavat tutkimukset 28 muussa vankilassa ovat tuottaneet vastaavia tuloksia.

Washingtonissa kesällä 1993 suoritettiin tutkimus meditaatioryhmän vaikutuksista, jossa saavutettiin välitön 23 % lasku väkivaltarikollisuuteen (p< .00000001) (Social Indicators Research 47:153-201, 1999).

Lisätietoja:

Luonnonlain puolue

Lisätietoja: Timo Lahtinen (03) 213 2835 tai (040) 508 1920; Wojtek Skalski (03) 616 2353; Hannu Heikkilä (02) 233 2356; sekä LLP:n turvallisuusohjelma ja kansainvälisillä sivulla kohta Law and Justice.