Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
5.3.1999

115 mrd säästöt kansantaloudelle
ilman leikkauksia

Luonnonlain puolue julkisti tänään Turussa ratkaisunsa Suomen talouden ongelmiin. Tietoisuuskeskeinen säästöohjelma perustuu ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hallinnon itseohjautuvuuden lisäämiseen. Ongelmat ennaltaehkäistään vähentämällä luonnonlakien rikkomista, mikä on kaikkien ongelmien perussyy. Hallinnon itseohjautuvuus lisääntyy valjastamalla maailmankaikkeuden älykkyys yhteiskunnan käyttöön vedalaisten ohjelmien avulla. Vedalaisista ratkaisuista on tehty yli 600 tieteellistä tutkimusta yli 200 tutkimuslaitoksessa (mm. Oxford ja Harvard) 30 maassa. Tutkimuksia on julkaistu arvovaltaisissa tiedelehdissä kuten esim. Journal of Conflict Resolution, Journal of Mind and Behavior, Journal of Crime and Justice.

"Hallitus, joka ei kykene ennaltaehkäisemään ongelmia, muodostuu itse ongelmaksi kansalle. LLP:n ohjelmat saavat kansalaiset spontaanisti käyttäytymään luonnonlakien mukaan, jolloin ongelmia ei synny. Terve ja levollinen ihminen tarvitsee vähemmän palveluja, jolloin säästöt saadaan aikaan ilman leikkauksia," puheenjohtaja Lahtinen sanoi.

LLP:n säästöohjelman yhtenä kohtana on rikollisuuden vähentäminen, mikä on juuri tehdyn tutkimuksen mukaan äänestäjille tärkein teema äänestyspäätöstä tehdessä. "Tieteellisesti testatut ja käytännössä toimivat rikollisten kuntoutusohjelmat sekä monissa maissa toimivaksi testattu rikollisuuden ennaltaehkäisyohjelma vähentävät rikollisuuden puoleen vaalikauden aikana. Rikollisuuden vähentäminen oli yhtenä LLP:n pääteemoista jo edellisissä vaaleissa," vaalipiirin johtaja Hannu Heikkilä totesi.

LLP:n ohjelmat tuottavat neljä vuotta täysipainoisesti toimittuaan 115 mrd markan vuosisäästöt kansantaloudelle. Laskelmat perustuvat Suomen stressitaseeseen vuodelta 1995. Laskelmissa on saatu apua tri Klaus Volkamerilta Saksan Luonnonlain puolueesta. Säästöt tulevat seuraavasti:

Alue Syy Säästö, mrd mk
Turvallisuus
- poliisi, oikeuslaitos, vartiointi, vakuutukset
Yhteisön stressi 8
Terveys
- sairausvakuutukset, alkoholismi, tupakointi, huumeet, lääkkeet
Yksilön stressi 35
Liikenneonnettomuudet
- vakuutukset
Yksilön ja yhteisön stressi 3
Sosiaaliturva
- henkilökohtaiset heikkoudet
Yksilön stressi 19
Puolustus Kansainvälisen yhteisön stressi  
Talouselämän ongelmat
- kiusaaminen, alkoholismi, poissaolot
Stressi ja turhautuminen 17
Korruptio ja väärinkäytökset Yksilön ja yhteisön stressi 7
Tukiaiset
- sijoitukset menneisyyteen
Yksilön ja yhteisön stressi 23

Lisätietoja: puoluetoimisto (03) 222 7000; koko säästölaskelma.