Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
30.9.1998

Luonnonlain puolueen
ruokareformilla miljardisäästöt

Suomalaisessa politiikassa ei ole tiedostettu terveellisen ja puhtaan ravinnon merkitystä kansakunnan terveydelle ja taloudelle. Tällä hetkellä vain yksi prosentti kaikesta Suomessa syödystä ruuasta on luomua. Vanhan sanonnan mukaan sitä olet, mitä syöt. Tämä tarkoittaa, että väestön ajattelu ja käyttäytyminen pohjautuu ruuan laadulle. Luonnollisella tavalla kasvatettu ja valmistettu ravinto sisältää puhtaan aineen lisäksi myös Luonnonlain, luonnon älykkyyden eli informaation, joka välittyy ympäristöstä ihmisfysiologiaan vahvistaen elimistön älykkyyttä. "Kun saamme hengittää puhdasta ilmaa ja juoda puhdasta vettä, miksi emme saa syödä terveellistä ja puhdasta ruokaa?" totesi puheenjohtaja, DI Timo Lahtinen. LLP haluaa edistää korkealaatuista ruokaa ja terveellistä ruokavaliota, täten vähentäen tauteja ja sairauskuluja (WHO, 1990). Ruokareformi käsittää seuraavat ehdotukset tavoitteena tarjota kaikille suomalaisille puhdasta, ravitsevaa ruokaa:

Ruokareformi lisää kansalaisten terveyttä ja onnellisuutta. Taloudellinen vaikutus näkyy oheisessa taulukossa (luvut mrd mk vuotta kohden):

Menot tai saamatta jääneet tuotot 1999 2000 2001 2002 2003
ALV-vapaus 0,4 0,8 1,2 1,8 1,8
POK-koulutusohjelma 0,1        
Kansallinen luomu-tukipaketti 0,2        
Terveyskasvatus-keskukset 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3
VM-ohjelma 0,7 0,7 0,7 0,7  
Menot yhteensä 2,2 1,8 2,2 2,8 2,1
Tulot tai kustannussäästöt 1999 2000 2001 2002 2003
Luonnonlakien rikkomisvero 0,5 0,4 0,3 0,1 0
Vähentyneet sairausmenot,
töistä poissaolot ja ympäristönsuojelumenot
1,0 2,0 3,0 4,0 4,5
Tulot yhteensä 1,5 2,4 3,3 4,1 4,5
Nettovaikutus -0,7 +0,6 +1,1 +1,3 +2,4