Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001Internet: www.llp.fi


- LEHDISTÖTIEDOTE -
18.1.1997

EU-parlamentin päätös uuselintarvikkeista
ei turvaa kuluttajien oikeuksia

Vuonna 1989 siirtogeenisen bakteerin tuottama tryptofaani sairastutti Yhdysvalloissa tuhansia ihmisiä.
Heistä 1500 vammautui pysyvästi. 38 ihmistä kuoli. Kuitenkin kyseinen tryptofaani oli
99,6-prosenttisesti puhdasta, eikä valmistajan ilmoituksen mukaan olennaisesti poikennut ilman
geenitekniikkaa tuotetusta tryptofaanista. Jos tämä tuote olisi nyt tulossa Euroopan markkinoille, se
läpäisisi helposti hyväksymismenettelyn "olennaisesti perinteistä vastaavana" tuotteena.

Vastaavuus on hämärä käsite, jolla ei ole tieteellistä pohjaa. Teollisuus käyttää sitä
voidakseen tuoda uuselintarvikkeita markkinoille nopeasti ilman pakkausmerkintöjä.
Tieteellisestä näkökulmasta geenimuunnellut elintarvikkeet eivät ole koskaan täysin samanlaisia
kuin perinteiset. EU-parlamentin hyväksymä direktiivi uuselintarvikkeista perustuu juuri
vastaavuuden arviointiin, tuloksena em. teollisuuden tavoitteet toteutuvat helpommin.
Lyhyesti sanottuna: EU-parlamentti on juuri avannut oven uusille, geenitryptofaanin kaltaisille katastrofeille.

Uusien säädösten alaisena valtaosa geenimuunnelluista tuotteista tulee todennäköisesti markkinoille
ilman asiasta kertovia pakkausmerkintöjä. Kaikki mielipidetiedustelut EU-maissa osoittavat, että
kuluttajien enemmistö ei halua geenimuunneltuja tuotteita. Nyt kuitenkin EU-parlamentti on
käytännössä evännyt ihmisiltä oikeuden päättää, ostaako geenituotteita vai ei.
Mikäli ihmiset EU-maissa tuntevat tulleensa petetyiksi, heidän tunteensa on hyvin ymmärrettävä.

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden terveysvaikutuksista on hyvin vähän kokemuksia eikä
pitkän aikavälin vaikutuksista ole mitään tietoa. Mikään määrä testausta ei voi todistaa
näitä tuotteita sataprosenttisen turvallisiksi. Useimmat ihmiset haluavat epäilemättä toimia
varman päälle ja välttää geenitekniikkaan liittyviä riskejä.

Luonnonlain puolueen mielestä ihmisillä on epäämätön oikeus päättää, millaista varovaisuutta
he haluavat omassa elämässään noudattaa. Hyväksymällä säädöksen uuselintarvikkeista
europarlamentaarikot sanoivat EI miljoonille ihmisille, joita heidän kuuluisi edustaa. Monet
EU-edustajat kokivat, että monivuotisen kiistelyn jälkeen heidän oli saatava tämä asia päätetyksi
ja seurattava sovittelukomitean kompromissiesitystä. Mutta tarvitsimmepa lainsäädäntöä
miten kipeästi tahansa, emme silti olisi tarvinneet huonoa lainsäädäntöä.
Hyväksytty direktiivi on muotoiltu niin epämääräisesti, että se antaa EU-komissiolle
käytännössä vapaat kädet päättää, miten geeniruokia säädellään - tai jätetään säätelemättä.

Mitä siis voimme odottaa komissiolta nyt, sen varmistettua päätäntävallan itselleen?
Jo aikaisemmin komissio on hyväksynyt geenimuunnellun soijan ja maissin ilman riittävää testausta.
Uuselintarvikkeita koskeva ohjeisto (Draft Guidelines for the Competent Authorities on
Implementation of the Novel Foods Regulation) tarjoaa yksityiskohtaista ja huolestuttavaa
tietoa aiheesta.
Dokumentti ei ole julkinen, eivätkä edes EU-parlamentin jäsenet pysty hankkimaan sitä helposti.
Siksi useimmat europarlamentaarikot ovat äänestäneet direktiivistä tuntematta täysin
sen aiheuttamaa uhkaa kuluttajien turvallisuudelle ja heidän oikeudelleen valita ruokansa.

Riittämättömien säädösten vallitessa nykyinen kädenvääntö biotekniikan teollisuuden ja
kuluttajien välillä jatkuu. Euroopan Luonnonlain puolueet vaativat lainsäädäntöä, joka edellyttäisi
kaikkien geenimuunneltujen tuotteiden tiukkaa testausta (mallia voidaan hakea lääketeollisuudesta)
sekä pakkausmerkintöjä ilman poikkeuksia. Kattaville merkinnöille ei ole käytännön esteitä.
Geenituotteiden erotteluun tarvittava logistiikka on varsin suoraviivaista ja sitä ollaan jo
kaikessa hiljaisuudessa toteuttamassa Yhdysvalloissa kuluttajien vaatimusten vuoksi.
Geenimuunneltu raaka-aine voidaan myös laboratoriotestein erottaa luotettavasti perinteisestä.
Keinot ovat olemassa, tarvitaan vain poliittista tahtoa sanoutua irti biotekniikan teollisuuden
lyhytnäköisestä voitontavoittelusta, joka ennen pitkää koituu turmioksi sille itselleenkin.