Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001 Internet: www.llp.fi

- LEHDISTÖTIEDOTE -
15.12.1996

Luonnonlain puolueet
ratkaisemassa EU:n ongelmia

EU-maiden Luonnonlain puolueiden johtajat kokoontuivat Dublinissa 12.-15. joulukuuta 1996 samaan aikaan EU-huippukokouksen kanssa tarjotakseen toimivia ratkaisuja Euroopan Unionin ongelmiin. Luonnonlain puolueita toimii nykyään yli 50 maassa, mm. useimmissa EU-maissa, ja niiden takana on jo useita miljoonia äänestäjiä.

Täysin suvereenien kansakuntien Euroopan Unioni

Lehdistötilaisuudessa Tri Reinhard Borowitz, Luonnonlain puolueiden Euroopan neuvoston pääsihteeri ja kokoontumisen puheenjohtaja esitteli tiedotusvälineille yksityiskohtaisesti Luonnonlain puolueiden tutkimuksin perustellut lähestymistavat, joilla voidaan tuntuvasti lievittää EU:n vakavia ongelmia. Esityksessään Tri Borowitz teki selväksi, että Euroopan Unioni voi toimia harmonisesti vain täysin suvereenien valtioiden yhteenliittymänä. "Ainoastaan Luonnonlain voittamaton voima kykenee ylläpitämään ja vahvistamaan molempia arvoja yhtä aikaa: kunkin kansakunnan suvereenisuutta, samoin kuin harmonisesti yhdessä toimivaa unionia", hän lisäsi.

Ratkaisut Irlannin perussopimusluonnoksen pääkohtiin

Thomas Mullins, Irlannin Luonnonlain puolueen puheenjohtaja tarkasteli Irlannin puheenjohtajakautenaan laatimaa luonnosta uudeksi EU:n perussopimukseksi, josta EU-maiden johtajat ja ulkoministerit keskustelivat huippukokouksen aikana. Mullins tähdensi, että Luonnonlain puolueet tarjoavat ainoan todellisen ratkaisun ongelmiin kuten rikollisuus, huumekauppa, terrorismi, työttömyys sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Maharishin Transsendenttisen Meditaation ja joogalennon asiantuntijoista koottu ryhmä kykenee vähentämään stressiä ja jännityksiä yhteiskunnassa, kuten on havaittu yli 40:ssä tutkimuksessa, joista monet on julkaistu arvovaltaisissa tieteellisissä lehdissä", Mullins selitti. Hän jatkoi: "Tuloksena saadaan Eurooppaan harmonisempi, koherentimpi ja rauhallisempi kollektiivinen tietoisuus, mikä on alueellisten ja etnisten konfliktien ratkaisemisen perusedellytys, ja mikä luo perustan Länsi- ja Itä-Euroopan todelliselle yhdentymiselle sekä pysyvälle maailmanrauhalle."

Terveydenhuollon kriisin suhteen Luonnonlain puolueet korostavat ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa sekä suosittelevat tutkimuksin perusteltuja, tehokkaita kustannuksiin nähden olevia luonnonmukaisen terveydenhoidon lähestymistapoja, kuten Maharishi Ayur-Veda, jonka on tutkimuksissa havaittu vähentävän sairastavuutta yli 50% kolmen vuoden aikana.

Euroopan talous- ja rahaliitto -
Ratkaisu: jäsenmaiden kansallisen tietoisuuden koherenssi, yhtenäisyys ja dynaamisuus

Tri Geoffrey Clements, Britannian Luonnonlain puolueen puheenjohtaja esitteli Luonnonlain puolueiden kannanoton Euroopan talous- ja rahaliittoon. "On hyvin vaarallista ajaa rahaliittoa, kun selvästikään emme ole valmiita siihen", korosti Tri Clements. "Yhtä lailla Britannian hallituksen "katsotaan niin nähdään" -politiikka vaarantaa EU:n vakauden ja paljastaa sekä älykkyyden että päämäärätietoisuuden huomattavan puutteen.".

Tri Clements jatkoi: "Selvästikin rahaliittoon halutaan, koska se tarjoaa vakautta koti- ja ulkomaankaupalle, estää vahingollisen spekuloinnin kansallisilla valuutoilla, ja estää valtioita hankkimasta epäreilua kauppaetua valuuttansa keinotekoisella manipuloinnilla.

"Rahaliiton ongelmiin on olemassa ratkaisu", Tri Clements selitti: "Rahaliiton täytyy perustua kunkin valuutan todelliseen vakauteen, joka puolestaan perustuu kansantalouden vakauteen. Talouden vakautta ei voi rakentaa keinotekoisesti, kuten on käynyt selväksi muutaman viime vuoden talousmyllerrysten aikana."

Tri Clements korosti, että talouden vakaus ja dynaamisuus voidaan saavuttaa vain vahvistamalla talouden perustaa. Yksilön tasolla tämä tarkoittaa luovan potentiaalin täyttä vapauttamista. Kansallisella tasolla tämä tarkoittaa koherenssin, yhtenäisyyden ja dynaamisuuden luomista kollektiiviseen tietoisuuteen.

Luonnonlain puolueiden resepti menestykselliselle rahaliitolle on koherenssin luominen kollektiiviseen tietoisuuteen; talouden vakauden ja elämänlaadun kehityksen seuranta; valuuttojen vakauden määrittely; valuuttojen yhdistäminen; sekä lopuksi yhteinen valuutta, kun kaikkien Euroopan valuuttojen vakaus on selkeästi osoitettu.


Kuva Dublinin kokouksesta; Suomen LLP:n pj Timo Lahtinen kolmas vasemmalta takarivissä.