Miljardisäästöt
Luonnonlain puolueen ohjelmilla

Yksilön ja yhteisön stressi kaikkine välillisine seurauksineen aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavan määrän turhia kustannuksia. Luonnonlain puolueen suosittelemilla ohjelmilla voidaan stressiä vähentää tuntuvasti sekä yksilön että yhteisön tasolla. Allaolevan karkean laskelman mukaan näin vapautuva säästöpotentiaali on yli 100 miljardia markkaa.

"Muutos"-sarakkeessa ilmoitettu vähennys kuhunkin yksittäiseen ongelmaan on arvioitu julkaistujen, TM- ja TM-sidhitekniikkaa sekä vedalaista terveydenhoitoa koskevien tutkimustulosten perusteella. Arviossa oletetaan, että mainittuja menetelmiä on laajasti sovellettu vähintään neljän vuoden ajan. Soveltamisen kustannukset ovat luokkaa 1% valtion budjetista.

*

Suomen stressitase: stressin kustannukset mmk vuonna 1995

Vuosittainen säästö mmk LLP:n ohjelmilla
Ongelma Aiheuttaja / suuruusluokka Julkinen sektori Yksit. sektori Yhteensä Muutos Julkinen sektori Yksit. sektori Yhteensä
Turvallisuus Yhteisön stressi
Poliisi ja oikeuslaitos n. 16000 poliisia ja 430000 rikkomusta 5600 0 5600 -25% 1400 0 1400
Vartiointi n. 8000 vartijaa 0 500 500 -25% 0 125 125
Vakuutukset korvaukset 0 17500 17500 -25% 0 4375 4375
Rikollisuus oikeudenkäynnit ja tuomiot 0 4000 4000 -25% 0 1000 1000
Järjestäytynyt rikollisuus oikeudenkäynnit ja tuomiot 0 3200 3200 -25% 0 800 800
Terveys Yksilön stressi 6250 5600 11850 -50% 3125 2800 5925
Sairausvakuutukset [1] korvaukset 0 51000 51000 -50% 0 25500 25500
Alkoholismi n. 150000 riipp. [sis. 1,2] [sis. 1,2] [sis. 1,2] -30% [sis. 1,2] [sis. 1,2] [sis. 1,2]
Tupakointi n. 100000 riipp. [sis. 1] [sis. 1] [sis. 1] -45% [sis. 1] [sis. 1] [sis. 1]
Lääkkeet n. 85000 riipp. [sis. 1] [sis. 1] [sis. 1] -40% [sis. 1] [sis. 1] [sis. 1]
Huumeet n. 150000 riipp. 0 8000 8000 -50% 0 4000 4000
Liikenne- onnettomuudet Yksilön/yhteisön stressi
Vakuutukset n. 3 milj. autoa 0 10000 10000 -25% 0 2500 2500
Sosiaaliturva Henkilökohtaiset heikkoudet 94150 94150 -20% 18830 18830
Puolustus Kansainvälisen yhteisön stressi 8600 8600 -25% 2150 2150
Talouselämän ongelmat Stressi ja turhautuminen
Kiusaaminen n. 80000 henkeä 0 4200 4200 -80% 0 3360 3360
Alkoholismi [2] 12000 12000 -50% 6000 6000
Poissaolot n. 5% BKT:sta 23000 23000 -36% 8280 8280
Hävikki (5% valtion budjetista) Korruptio, väärinkäytökset 11600 2800 14400 -50% 5800 1400 7200
Tukiaiset (20% valtion budjetista) "Sijoitukset menneisyyteen" 46500 46500 -50% 23250 23250
YHTEENSÄ Kustannukset 172700 141800 314500 Säästöt 54555 60140 114695

Laskelman on laatinut kaikkia EU-maita varten Klaus Volkamer, Naturgesetz Partei (Saksan Luonnonlain puolue). Yksityisen sektorin luvut on arvioitu Saksan vastaavien lukujen perusteella ottamalla huomioon maiden väkiluvun, valuutan arvon ja bruttokansantuotteen suhde. Laskelma ei sisällä ympäristötuhoista, energiantuhlauksesta eikä luonnonvarojen ehtymisestä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat pitkällä aikavälillä huomattavia ja joihin yksilön ja yhteisön stressillä on myös huomattava välillinen vaikutus.


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 16.01.1999
Päivitetty 03.03.1999