Turku terveeksi Luonnonlain avulla


VAALIOHJELMA


Julkisuudessakin kunnallisvaaliehdokkailta on vaadittu uusia todellisia vaihtoehtoja vanhojen fraasien ja lupausten sijaan. Tähän huutoon meillä on kanttia vastata, koska ohjelmamme ratkaisuehdotukset todellakin eroavat tähänastisista selvästi. Ne eivät ole uusia, vaan perustuvat vanhaan viisauteen siitä, kuinka ihminen voi elää tasapainoista ja onnellista elämää ja kehittyä yhdessä muiden kanssa ilman ristiriitoja. Tärkeintä on, että tarjoamamme työkalut ovat käytännössä testattuja ja laajasti tutkittuja. Tämä ohjelma esittää tärkeimmät keinot, joilla on mahdollista nopeasti ja tehokkaasti ratkaista keskeisimmät ongelmat Turussa.

Ongelmat hoidettava syiden tasolla

Tähän asti poliittiset päättäjät ovat ohjailleet kunnan rahavirtoja eri kohteisiin. Se on kuitenkin tapahtunut enemmän ongelmien tasolla kuin niiden syiden tasolla.

Haluamme tähdentää, että pureutumalla ongelmien perussyihin oikeilla keinoilla, vähenee rahan tarve eri hallintoaloilla. Vaikuttamalla ikäänkuin juuritasolla, varmistetaan koko puun kukoistus. Hoitamalla vain lehtiä, kukkia jne. saadaan hetkeksi aikaan hyviä tuloksia, mutta samaa ongelmaa pitää hoitaa aina uudestaan.

Ilmapiirin ja turkulaisten terveyden parantaminen sekä muut jäljempänä mainitut keinot vähentävät kuluja, jolloin rahaa on käytettävissä silloin, kun sitä kipeästi tarvitaan.

PÄÄKOHDAT

Turun ilmapiirin tervehdyttäminen ­ stressin poistaminen ilmapiiristä, joogalentoryhmä kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta varten.

Turkulaiset terveiksi ­ ennaltaehkäisy ja hoito luonnonmukaisilla menetelmillä.
Jopa 50-70% vähennys sairastamiseen muutamassa vuodessa.

Luomuruoka kouluihin ja kunnan keittiöihin - ehdoton ei geenimuokatulle ruoalle.

Koulurauha takaisin ­ rentoutus vapaaehtoiseksi aineeksi kouluihin.
Tutkitusti tehokkain on TM eli Transsendenttinen Meditaatio -tekniikka.

Opiskelu kokonaisvaltaisemmaksi ­ luovuuden ja persoonallisuuden kehittäminen
tiedonhankinnan rinnalle, aivojen käyttöaste suuremmaksi.

Kaupunkiympäristö terveeksi ­ kaavoituksessa ja rakentamisessa hyödynnettävä
perinnetietoa: Luonnonlain periaatteilla asumisviihtyvyys paremmaksi.

Kunnan talouden tervehdyttäminen ­ Turun ilmapiirin parantuessa ja ongelmien
vähentyessä kulut vähenevät. Verotusta voi keventää.


Mitä on terveys?

Terveys tarkoittaa kokonaisuutta, kokonaisvaltaista tasapainoa. Terve turkulainen on henkisesti ja fyysisesti tasapainoinen, onnellinen ja mahdollisuuksiaan täysimittaisesti toteuttava ihminen. Turun ja turkulaisten terveyttä voidaan parantaa useilla eri tavoilla. Luonnonlain puolue ry. haluaa tuoda esiin sellaisia tapoja, jotka eivät vielä ole laajassa käytössä, mutta ovat toimivia ja tutkittuja.

Mitä tarkoittaa Luonnonlaki?

Se on koko maailmankaikkeutta ylläpitävä älykkyys, kaikkea elämää ohjaava voima, joka on lukemattomien pienempien luonnon lakien summa. Luonnonlaki on kaikenkattava; se ohjailee jokaista ihmistä, hänen fysiologiaansa, koko kehitystä.

Me olemme osa Luonnonlakia. Luonnonlain voima ja älykkyys toteutuvat meissä ja tekemisissämme vain siinä määrin kuin hermostomme kykenee sitä heijastamaan. Periaatteessa ihmisen voimavarat ovat rajattomat silloin, kun Luonnonlaki on hänessä täysin hereillä. Silloin kaikki toiminta on spontaanisti oikeata ja sekä omaa että muiden kehitystä tukevaa. Emme aiheuta vahinkoa itsellemme tai muille.

Miksi Luonnonlaki ei toimi meissä?

Stressi, jännitykset ja väsymys estävät kokonaisvaltaista Luonnonlain toimintaa meissä. Tämä tulee esiin ilmapiirin laadun muutoksena huonommaksi, ja yhteiskunnan sujuva toiminta estyy. Ilmapiirin stressin takia vuorostaan yksittäisten ihmisten vapaa itsensä toteuttaminen estyy. Noidankehä on valmis. Emme kykene toimimaan täysin Luonnonlain mukaisesti, vaan rikomme ainakin jotain sen osa-aluetta. Seurauksena on ongelmia, sairautta ja kärsimystä.

Turkulaiset terveiksi

Haluamme luonnonmukaisten ennaltaehkäisevien menetelmien käyttöönottoa. Tätä varten on perustettava terveyskoulutuskeskuksia, joissa jokainen turkulainen voi oppia itse vaalimaan terveyttään tehokkaammin. Yhtenä esimerkkinä näistä menetelmistä on yksinkertainen itserentoutustekniikka, Transsendenttinen Meditaatio, jonka harjoitus tutkitusti alentaa sairastamiskuluja jopa 50-70%.

Ikivanhaa vedalaista terveydenhoitoa voidaan soveltaa myös kroonisten sairauksien hoidossa. Monissa maissa on saatu erittäin hyviä tuloksia.

Ilmapiirin tervehdyttäminen ­ ryhmä kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta varten

Koulutetaan ja palkataan esim. 100-200 työtöntä, ns. tietoisuuden ryhmädynamiikan asiantuntijoiksi. Heidän päivittäinen yhteisharjoituksensa, transsendenttinen meditaatio, TM-sidhiohjelma ja joogalento, luovat voimakkaan positiivisen vaikutuksen ympäristöön. Ryhmässä koettu autuus ja harmonia leviää Turun ympäristöön, mikä poistaa stressiä ilmapiiristä eli kollektiivisesta tietoisuudesta. Ilmiö on verrattavissa esim. radioaaltoihin, joiden välityksellä lähetys on vastaanotettavissa niiden kantoalueella missä tahansa. Kyseessä on luonnontieteistä tuttu ns. kenttäilmiö, jonka mukaan yhdessä kohtaa tuotettu impulssi havaitaan samanaikaisesti kentän muissakin kohdissa. (Lisää aiheesta)

Ilmapiirin parantuessa päättäjien ratkaisut ovat enemmän linjassa Luonnonlain kokonaisuuden kanssa ja ne tyydyttävät useampia turkulaisia kuin aikaisemmin. Ryhmä vaikuttaa myös suoraan ongelmia vähentävästi: mm. rikollisuus, huumeiden käyttö, väkivalta, sairastaminen, työttömyys ja liikenneonnettomuudet vähenevät. Elämän laatu, talous, ja kanssakäynti ympäristökuntien kanssa paranevat. Ryhmän toiminta vaikuttaa itse asiassa kaikilla tasoilla kunnassa ja on siksi tärkein menetelmä, eikä vähiten hyvän kustannus/hyötysuhteensa takia.

Terveellinen ympäristö

Kaupunkiympäristön ja rakentamisen tulee olla sellaista, että se lisää asukkaiden tasapainoa ja onnellisuutta. Tässä kaavoituksella on keskeinen rooli. Rakentamisen tulee olla riittävän väljää ja rakennusten ulkoasultaan harmonisia ja mittasuhteiltaan sovussa ihmisen kanssa. Rakentamisen pitäisi olla pääilmansuuntien suuntaista ja sisäänkäyntien idästä. Terveellisen ilmanalan varmistamiseksi viheralueita ja suihkulähteitä tulee olla riittävästi. Rakentamisperinteistä parhaiten on säilynyt vanha vedalainen tieto, joka kuvailee yksityiskohtaisesti ihmisen kehitykseen vaikuttavia ulkoisen ympäristön tekijöitä.

Päätöksenteko vaatii tietoisuuden kehittämistä

Haluamme lisätä kunnan hallintoon Luonnonlain hallinnon. Perinteisesti päätöksiä tehdään rajoittuneen ihmisälyn pohjalta. Stressin poistuessa ja Luonnonlain herätessä päättäjien tajunnassa heidän tietoisuutensa kehittyy ja päätökset ovat spontaanisti kokonaisvaltaisempia. Tietoisuuden kehitys tarkoittaa ihmisen voimavarojen ja mahdollisuuksien kasvattamista niin, että hänen toimintansa huomioi spontaanisti Luonnonlain kokonaisuuden. Pelkästään tietoisesti järkeilemällä toiminta ei voi koskaan olla täysin Luonnonlain mukaista.

Koulutus - eheän ja luovan persoonallisuuden perusta

Koulutus on perusta terveelle elämälle. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri kouluissa suosii luovuuden ja persoonallisuuden kasvua parhaiten. Suositamme kouluihin vapaaehtoiseksi aineeksi rentoutusta. Tähän tarkoitukseen tutkituin väline on Transsendenttinen Meditaatio -tekniikka, jonka ansiosta sadoissa maailman kouluissa ilmapiiri ja oppimistulokset ovat parantuneet merkittävästi. Tekniikan on havaittu vaikuttavan aivojen kokonaiskehitystä edistävästi, minkä tiedetään heijastuvan kaikkiin elämänalueisiin positiivisesti ja lisäävän sisäisten voimavarojen käyttöä. Kannatamme myös luokkakoon pitämistä riittävän pienenä.

Terveellinen ruoka - luomuruoka kouluihin ja kunnan keittiöihin

Kasvuiässä ravinnon laadulla on suuri merkitys. Siksi vaadimme vähintäänkin kouluihin luomuruokaa ja kemiallisista aineista sekä geenimanipuloidusta aineksesta vapaata ravintoa, Espoon kaupungin mallin mukaan.Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 11.10.2000
Päivitetty 17.10.2000