Euroopan Luonnonlain puolueiden neuvosto
lehdistötiedote 11.3.1999

Tutkijat kehottavat parlamentaarikkoja
kieltämään geenimuunnellut elintarvikkeet

Britannian parlamentin alahuoneessa pidettiin 8.3. erityinen kaikkien puolueiden tiedotustilaisuus, jonka järjestivät geenimuunneltujen elintarvikkeiden saapumisesta huolestuneet tutkijat.

Professori John Fagan, arvostettu molekyylibiologi ja syöpätutkija 23 vuoden kokemuksella, kehotti suurempaan varovaisuuteen tuotaessa geenimuunneltuja elintarvikkeita markkinoille.

"Mikäli geenitekniikkaa halutaan käyttää maataloudessa ja elintarviketuotannossa, täytyy sen soveltamista ohjata samankaltaisilla täsmällisillä tutkimuksilla ja testeillä kuin nykyään käytetään uusien lääkeaineiden ja elintarvikkeiden lisäaineiden arviointiin. Tiukat lyhyen ja pitkän aikavälin turvallisuustestit sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat välttämättömiä," kertoi tri Fagan parlamentaarikoille.

Epätarkka ja hallitsematon prosessi

Käyttäen yksityiskohtaisia graafeja selittämään geeninsiirtoprosessia tri Fagan näytti, miten uusien geenien lisääminen eliöön on epätarkka ja hallitsematon prosessi, joka voi vaikuttaa eliön toimintoihin ennustamattomalla tavalla. "On aina olemassa se riski, että geenimuunnellut elintarvikkeet sisältävät allergisoivia tai myrkyllisiä yhdisteitä tai että niiden ravintoarvo on alentunut. Lisäksi geenimuunnellut viljakasvit saattavat häiritä ekosysteemiä alentamalla biodiversiteettiä, vahingoittamalla ruokamullan hedelmällisyyttä, vauhdittamalla uusien taudinaiheuttajien, tuholaisten ja rikkaruohojen kehittymistä, sekä lisäämällä myrkyllisten ja syöpää aiheuttavien maatalouskemikaalien käyttöä."

Tri Fagan on molekyylibiologian ja biokemian professori. Hän käynnisti maailmanlaajuisen keskustelun geenitutkimuksesta vuonna 1994, kun hän palautti lähes kahden miljoonan dollarin (10 milj. mk) edestä apurahoja Yhdysvaltain terveysviranomaisille, koska oli huolestunut geenitekniikan ja siirtogeenisten eliöiden luontoon laskemisen riskeistä. Tri Fagan on myös Genetic I.D. -yrityksen tieteellinen pääneuvonantaja; Genetic I.D. tuottaa geenitestejä elintarviketeollisuudelle ympäri maailman. Tri Faganin suunnittelemat testit ovat huomattavasti tarkempia kuin mitkään Britannian viranomaisten tällä hetkellä käyttämät, ja ne kykenevät havaitsemaan pienimmätkin siirtogeenisten raaka-aineiden jäämät.

Geenitekniikan soveltaminen lääketieteessä ja maataloudessa

Tri Michael Antoniou, molekyylipatologian vanhempi luennoitsija ja tutkimusryhmän johtaja yhdessä Lontoon johtavista opetussairaaloista, selitti eroa geenitekniikan lääketieteellisten ja maataloussovellusten välillä. "Lääketieteessä geenitekniikalla pyritään korjaamaan geenivirhe, joka on joko perinnöllinen, kuten lihasdystrofiassa tai kystisessä fibroosissa, tai ajan mittaan kehittynyt, kuten syövässä. Tiukat säädökset vaativat -- aivan oikeutetusti -- että geenitekniikan soveltaminen lääketieteessä ei saa johtaa siirtogeenisten eliöiden pääsyyn ympäristöön," tri Antoniou sanoi. "Maataloudessa sen sijaan pyritään geenitekniikalla 'korjaamaan' kasveja, joissa ei ole mitään varsinaista vikaa. Maataloudessa siirtogeenisiä eliöitä tuotetaan sillä nimenomaisella tarkoituksella, että ne lasketaan ympäristöön."

"Lääketieteessä uusi geenitekninen lääkeaine tai hoitomuoto joutuu läpikäymään sekä esikliiniset että -- mikä tärkeämpää -- kliiniset testit, joissa arvioidaan tehokkuuden lisäksi myös sivuvaikutusten riski. Sen sijaan geenimuunnelluille elintarvikkeille ei laki vaadi mitään myrkyllisyys- tai allergisuustestejä vapaaehtoisilla koehenkilöillä ennen tuotteen markkinointia."

"Lääkkeet on selvästi merkitty ja niitä käytetään vapaaehtoisesti, ja niiden vaikutuksia seurataan tarkkaan. Mikään näistä ei päde geenimuunneltuihin elintarvikkeisiin. Nykyisten EU-säädösten mukaan useimmat (90%) geenimuunneltuja raaka-aineita sisältävät elintarvikkeet voidaan myydä ilman merkintöjä. Merkintöjen puuttuminen tarkoittaa, että kuluttajat eivät voi valita syödäkö geeniruokia vai ei, ja tuotteita ei voi tarkkailla. Ongelmien ilmaantuessa olisi niiden lähdettä lähes mahdotonta jäljittää," hän sanoi.

Luonnollisia rajoja on kunnioitettava

"BSE-tapauksen olisi pitänyt opettaa meitä harkitsemaan kahdesti ennen kuin alamme soveltaa tekniikkaa tavalla, joka rikkoo luonnon asettamia rajoja. Luonto toimii 'vähimmän toiminnan periaatteella' (maksimaalisen taloudellisesti), mikä viittaa siihen, että kaikki rajat ovat olemassa hyvästä syystä. Luonnolliset rajat tai luonnonlait voidaan nähdä keinoina, joilla evoluution suunta ja elämän rakenne säilyvät eheänä."

"Meidän ei pitäisi tuudittautua väärään turvallisuudentunteeseen: meidän ei pitäisi ajatella, että säätämällä lakeja jostain, joka on pohjimmiltaan ennustamatonta ja pidäkkeetöntä, siitä tulee automaattisesti turvallista," hän sanoi.

Tri Antoniou on ollut mukana yli 50 julkaisussa ja hän on monien järjestöjen biotekniikan neuvonantaja, mukaanlukien Soil Association ja Society for the Promotion of Nutritional Therapy.

Täydellinen kielto

Tri Geoffrey Clements, Britannian Luonnonlain puolueen johtaja, koulutukseltaan fyysikko, korosti että tiede, johon geenitekniikka perustuu, on täysin riittämätöntä takaamaan, että nykyään tuotettavat siirtogeeniset eliöt olisivat haitattomia.

"Se on kuin odottaisi Newtonin kouluttaman fyysikon pystyvän käyttämään ydinreaktoria," tri Clements sanoi. "Käytetyt menetelmät ovat itsessään vaarallisia ja erittäin luonnonvastaisia," hän sanoi viitaten siihen tosiasiaan, että geenisiirroissa käytetään DNA-pätkiä skorpioneista, kaloista, viruksista, bakteereista ja muista lajeista, joita lisätään viljakasvien, vihannesten, hedelmien ja eläinten DNA:han.

"Vastoin julkisuudessa esitettyjä väitteitä nämä ovat DNA:n mutaatioita, joita ei voisi koskaan tapahtua luonnossa. Niitä tehdään erillisissä lajeissa yhden tai kahden vuoden aikajänteellä. Luonnossa DNA:n evoluutio yleensä tapahtuu miljoonien vuosien kuluessa luonnollisessa ympäristössä, jossa kaikki lajit elävät tasapainossa keskenään."

"Tämä tarkoittaa, että meillä ei ole mitään keinoa ennustaa mahdollisia haittavaikutuksia. Kun ymmärtää geenimuuntelun menetelmät -- että niissä käytetään DNA-paloja viruksista ja bakteereista -- on selvää, että olemme päästämässä irti mahdollista tuhoa kaikille elämänmuodoille."

"Ainoa turvallinen tie eteenpäin on kieltää kaikki geenimuunnellut viljakasvit ja elintarvikkeet ja vetää takaisin kaikki kasvit ja tuotteet, jotka jo ovat tuotannossa." Luonnonlain puolue ilmoitti ensimmäisenä poliittisena puolueena vastustavansa geeniruokaa, ja kampanjoi nykyään sitä vastaan aktiivisesti 80 maassa.


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 13.03.1999
Päivitetty 13.03.1999